menu

Fælles om forandring - Responsible in any event

Hos AKKC har vi påtaget os en rolle og et ansvar for bæredygtigheden – og har valgt at gå ind i samfundsdagsordenen. For med over en halv million gæster årligt inden for vores tre forretningsområder Musik & Teater, Messer & Udstillinger og Møder & Kongresser har AKKC både en stemme og en platform til at gøre en forskel og skabe forandring.

Danmarks første

Orden i eget hus kommer først, og derfor blev AKKC i 2017 som det første og i dag stadig eneste danske eventsted certificeret efter den internationale standard for bæredygtige events ISO 20121. Her arbejder vi systematisk med bæredygtighed – og vil konstant sætte nye mål og forbedre vores performance. Derfor bakker vi også op om Danmarks Klimalov og vil gøre vores for at nå målsætningen om en 70 % reduktion af CO2-udledningen inden 2030 sammenlignet med 1990.

Forandring sammen

Men ingen kan forandre verden alene. Derfor samarbejder vi med aktører inden for erhvervsturismen, med virksomheder og med organisationer, der alle tager et bæredygtigt ansvar og er dedikerede til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. I fællesskab viser vi, at bæredygtighed kan lade sig gøre i praksis – og i fælleskab inspirerer vi andre. Det sker under overskriften Fælles om forandring.

AKKC som platform

AKKC vil være et aktiv for Aalborg. Derfor ser vi også en mulighed for at skabe mere økonomisk bæredygtighed ved at koble vores 500.000 gæster sammen med det lokale erhvervsliv i et bæredygtigt partnerkoncept. Her er vi en platform, hvor deltagere i arrangementer får mulighed for at mødes og udveksle viden og skabe forretning med relevante virksomheder i Aalborg.

Hos AKKC samarbejder vi på mange andre områder også aktivt med en række seriøse aktører og interessenter, der ønsker at være fælles om at skabe forandring. I fællesskab går vi forrest og sætter gode, bæredygtige eksempler til inspiration for andre.

En stemme i debatten

Sammen tager vi også en stemme i debatten for at påvirke det omkringliggende samfund til at bevæge sig i en mere bæredygtig retning. Alt sammen med målet om at engagere andre og udbrede vores viden og erfaring.

Bæredygtighed som forretningsmulighed

Som en del af visionen om Aalborg som Danmarks Grønne Hovedstad arbejder vi for at tiltrække grønne virksomheder for at skabe vækst og økonomisk udvikling i Aalborg. For bæredygtighed er ikke bare en nødvendighed for klimaet og kloden, men er også en oplagt forretningsmulighed. Derfor ønsker vi også at koble toneangivende virksomheder sammen med det lokale erhvervsliv for at sikre gode vilkår i fremtiden.

AKKC er ansvarlighed i praksis

Hos AKKC oplever alle kunder og gæster i huset ansvarligheden ført ud i praksis. For når de kontakter os for at få afviklet et arrangement eller træder ind ad døren for at deltage, bliver de mødt af tilbud om og muligheder for selv at tænke ansvarlighed ind. Målet er at skabe en bevidsthed hos de mange, vi er i berøring med, og at præge andre til en mere bæredygtig adfærd - til gavn for hele det omkringliggende samfund.

Samtidig imødekommer vi en stigende efterspørgsel i markedet, hvor virksomheder og organisationer ønsker at finde rammer, der matcher deres egne bæredygtighedsstrategier.

Billetkontor: +45 9935 5566