menu

Bæredygtighed

Hos Restaurant AKKC by MEST er bæredygtighed en naturlig del af alt hvad vi foretager os og vi søger hele tiden at udvikle os endnu mere på dette punkt, hvilket vil ses afspejlet i afsnittet omkring Verdensmålene.

Vi deltager desuden i et forløb med GCO, Grøn Cirkulær Omstilling, hvilket er et landsdækkende program for små- og mellemstore virksomheder, der gerne vil i gang eller videre med deres grønne cirkulære omstilling. Endvidere har Mad Med MEST doneret penge til indsamlingsshowet Danmark redder jord.

Restaurant AKKC by MEST arbejder målrettet med FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi tager aktivt stilling til især otte af målene, hvor vi kan gøre en stor forskel. 

Restaurant by MEST og Verdensmålene

3. Sundhed og trivsel

Vi arbejder med god rengøring både for fødevaresikkerheden og personalets sundhed, hvilket er vigtigt for vores DNA. Vi sætter ligeledes en ære i at bevare vores glade smiley og fortsætte med de høje ambitioner i samarbejde med AKKC.
Vi tilbyder vores medarbejdere sunde arbejdsforhold, hvilket er noget vi prioriterer sammen med AKKC.
Medarbejdernes behov bliver imødekommet, for at sikre god trivsel på arbejdspladsen.
Vi tilbyder ergonomisk løfteudstyr for blandt andet at skåne ryggen for tunge løft.
Udover daglig madordning til personalet, er der altid frugt og vand/saft tilgængeligt.

7. Bæredygtig energi

Vi vil i samarbejde med AKKC arbejde aktivt for at anvende vedvarende energi fra vindmøller og/eller solceller.
Vi energioptimerer ved brug af EVEREO-ovne, som er et banebrydende pilotprojekt som vi aktivt bruger til blandt andet langtidstilberedninger. Ovnen skiller sig ud ved kun at bruge 220V, 1,5KW, 6,5A, hvilket svarer til et almindeligt køleskab, kontra industriovne der bruger 400V, 29,3KW, 63A.
Udover at bruge mindre strøm, har vi mulighed for at holde maden varm under kontrollerede forhold uden bakterievækst, fremfor at nedkøle for senere at varme det op igen.
Vi bruger energisparende køkkenmaskiner, LED-pærer og vil fortsat tage energibesparende valg i samarbejde med AKKC.
I samarbejde med AKKC vil vi aktivt tage energibesparende valg i udviklingen af menuer og tilberedningsmetoder.

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi vil støtte ansættelser af mennesker som er på kanten af arbejdsmarkedet.
Vi tænker i opgaver og ikke udelukkende fuldtidsjob. Dette bevirker til tydelig opgavefordeling, loyale medarbejdere og stor fleksibilitet ift. spidsbelastningstidspunkter.
Mad med MEST har tidligere ansat fire personer i fleksjob og haft indgående samarbejde med både Kriminalforsorgen og Jobcenteret. Dette har resulteret i at 20 % af arbejdskraften er leveret af udsatte mennesker med/uden daglige udfordringer. Vi planlægger at forsætte denne fordeling i Restaurant AKKC by MEST.
Vi har aktivt samarbejde med både Jobcenter Aalborg og BusinessAalborg omkring det sociale ansvar.
Vi vil sammen med AKKC bidrage til at tage socialt ansvar og ansætte mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.
I vores køkken gør vi brug af lokale råvarer for at støtte den lokale vækst.
Vi tager samtidig et socialt ansvar overfor de lokale ledige, som vil være en del af vores stærke kultur på arbejdspladsen.

10. Mindre ulighed

Restaurant AKKC by MEST giver personer der har den laveste indkomst mulighed for at opnå bedre livsvilkår, igennem ansættelse og oplæring, således deres indkomst stiger fra overførselsindkomst til en reel løn med overenskomst.

12. Ansvarligt forbrug og produktion

Vi er opmærksomme på madspild ved blandt andet at lave portionsanretninger.
Vi vil opnå bronzemærket i økologi og i samarbejde med AKKC stræbe efter sølvmærket.
Vi får leveret råvarer hver dag, for altid at have friske råvarer og undgå overforbrug.
Vi forsøger at have minimalt på lager, for at undgå madspild og overflod af plads.
Vi benytter certificeret madsortering ved grøn cirkulær omstilling igennem "fra fødevarespild til ressource".
I AKKC har vi fokus på at forlænge livscyklussen på materialer gennem genbrug og genanvendelse, og derfor sorterer vi vores affald. I dag sorterer vi vores affald i 11 forskellige fraktioner, og vi har løbende fokus på at udvide sorteringskategorierne. 
Sammen med AKKC gør vi en ære i at sortere affald og genanvende ressourcer, samt bruge madopbevaring og service, der kan genanvendes.
I samarbejde med AKKC vil vi integrere oplysninger (fx via skiltning) omkring bæredygtig mad og drikkevarer.

13. Klimaindsats

Vi arbejder aktivt med at mindske CO2-aftryk, blandt andet ved at anvende mindre kødkvæg og flere grønsager samt afholde kødfrie dage i personalets frokostordning.
Mad med MEST donerer penge til den danske naturfond.
Vi vil sammen med AKKC arbejde aktivt for at indgå partnerskaber der fremmer bæredygtige løsninger.
Vi arbejder aktivt med at finde bæredygtige alternativer.
Vi uddanner og deler viden om bæredygtige løsninger med medarbejderne.
Vi samarbejder med kunder og leverandører for at opnå og formidle viden om bæredygtige løsninger.

14. Livet i havet

I samarbejde med AKKC vil vi bidrage til et godt havmiljø ved kun at bruge bæredygtig certificeret fisk.

17. Partnerskaber og handling

Mad med MEST samarbejder med Destination Nord Instant Green Tourism i tværfaglige netværk, sparringer og løsninger.
Mad med MEST samarbejder med Erhvervshus Nordjylland i forbindelse med den grønne omstilling.
I samarbejde med AKKC kan vi styrke partnerskaber for bæredygtig handling samt sparre med hinanden for mere viden.
Vi står til rådighed for udviklende samarbejder.
Vi samarbejder med Aalborg Kommune omkring det sociale ansvar.
Igennem partnerskaber med leverandører og kunder giver vi dem mulighed for at træffe bæredygtige valg.
I samarbejde med AKKC kan vi bringe bæredygtighedssamarbejdet ud i et større omfang til både private og virksomheder.

Billetkontor: +45 9935 5566