menu

AKKC's politikker

Her finder du de politikker, der arbejdes ud fra i Aalborg Kongres & Kultur Center.
Formålet med politikkerne er at skabe en fælles forståelse, samt forventningsafstemning, internt såvel som eksternt, i forbindelse med AKKC’s nuværende og fremtidige virke.

Politikkerne afspejler AKKC’s kerneværdi, bæredygtighed, som indebærer at vi i vores forretning tager hensyn til både mennesker og samfund, miljø og økonomi.

Whistleblowerordning
Aalborg Kongres & Kultur Center er en ansvarlig virksomhed med en åben virksomhedskultur, hvor alle frit kan ytre sig. Alle medarbejdere kan altid henvende sig til nærmeste leder eller HR-afdelingen, hvis der opleves uregelmæssigheder eller ulovligheder.

Aalborg Kongres & Kultur Center har i samarbejde med Advokatfirmaet Vingaardshus A/S etableret en whistleblowerordning.

Du kan bruge whistleblowerordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Aalborg Kongres & Kultur Center.

Du kan blandt andet indberette om:
- Overtrædelser af visse dele af EU-retten, fx
     - Hvidvask
     - Transportsikkerhed
     - Miljø
- Alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, fx
     - Bestikkelse
     - Chikane (fx på grund af etnicitet, seksualitet m.m.)
     - Sexchikane

Ovenstående liste er kun eksempler. Indberetningerne skal være baseret på enten viden eller en begrundet mistanke. Alle henvendelser besvares og behandles.

Du vælger selv, om du ønsker at oplyse dine kontakteinformationer eller ønsker at være anonym.

Du kan læse mere om, hvordan Whistleblowerordningen fungerer i vores Whistleblowerpolitik 

Ønsker du at indgive en indberetning, kan det ske her

Administration (kl. 9-15.30): +45 9935 5555