menu

Organisation

Aalborg Kongres & Kultur Center har virket som selvejende institution siden 1. januar 1992

AKKCs bestyrelse består af 11 medlemmer udpeget af hhv.

Aalborg Byråd (3),
Erhverv Norddanmark (1),
Dansk Arbejdsgiverforening i Aalborg (1),
LO i Aalborg (1),
samt 2 medarbejderrepræsentanter.

Derudover udpeger bestyrelsen selv de to sidste medlemmer, som repræsenterer hhv. kommunerne i Region Nordjylland uden for Aalborg Kommune og kulturlivet i Aalborg.

Bestyrelse

Formand
Peter Rindebæk
Udpeget af Dansk Industri

Næstformand
Finn Karstenskov
Udpeget af Aalborg Byråd

Anna Kirsten Olesen
Udpeget af Aalborg Byråd

Vibeke Gamst
Udpeget af Aalborg Byråd

Mogens Gade
Repræsentant for kommunerne i Region Nordjylland uden for Aalborg Kommune

Lars Hellerup
Repræsentant for kulturlivet i Aalborg

Kristian Gaardsøe
Udpeget af LO Aalborg

Steen Royberg
Udpeget af Erhverv Norddanmark

Else Herfort
Medarbejderrepræsentant

Carsten Wosylus
Medarbejderrepræsentant

Direktion
Nicolaj Holm
Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs Aalborg Kongres & Kultur Centers vedtægter

Administration (kl. 9-15.30): +45 9935 5555