menu

Program 2024

Her kan du se programmet, som konferencens ordstyrer Nynne Bjerre Christensen vil guide dig igennem på dagen.


08.30-09.00


Ankomst og indcheckning


09.00-09.45


Påvirker medarbejdertrivsel fremtidens arbejdsmarked?
Et dårligt arbejdsmiljø er omkostningsfuldt - både for den enkelte og for samfundet. Det koster milliarder af kroner i produktionstab og sygemeldinger. Hvis ikke vi sørger for et godt arbejdsmiljø, vil de kommende generationer med gode pensionsordninger selvpensionere sig.

Talere
Svend Pedersen, Director People & Culture, Sanistål A/S
Gitte Geertsen, Næstformand, HK Privat


09.45-10.45


Firedages arbejdsuge – erfaringer og udfordringer
I UK har man nogle interessante resultater fra et omfattende projekt med 61 virksomheder. Derefter debat med de første danske case-virksomheder og eksperter. Hvordan kan det lade sig gøre, når arbejdsstyrken skrumper ind de kommende årtier? Kan alle brancher håndtere det? Vil det være en vej mod en større offentlig sektor, hvis man indfører firedages uge?

Talere
Charlotte Lockhart, Founder, 4dayweek.com
Janne Gleerup, Lektor, Institut for Mennesker og Teknologi Arbejdsliv, RUC
Casper Aaen, COO, PanzerGlass
Sara Vergo, Formand, DJØF


10.45-11.15


Pause i udstillingsområdet

Udstillere
Arbejdsglæde Akademiet
GAIS
Nordjysk Center for Supervision


11.15-12.00


Psykisk arbejdsmiljø og trivsel: Hvad siger forskningen? Det psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde. Men hvad er det egentlig for nogle faktorer i arbejdsmiljøet, der har betydning vores trivsel? Og hvad er det for nogle dynamikker, der er i spil, når vi ser på, hvad der skaber trivsel eller mistrivsel på arbejdspladsen? I dette foredrag stiller vi skarpt på det psykiske arbejdsmiljø og der bliver især lagt vægt på, hvad indflydelse i arbejdet betyder for medarbejdere og lederes trivsel og arbejdsglæde. 

Talere
Thomas Clausen, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)


12.00-13.00


Frokost og besøg i udstillingsområdet

Udstillere
Arbejdsglæde Akademiet
GAIS
Nordjysk Center for Supervision


13.00-13.45


Skal vi lade stress blive en folkesygdom?
Arbejdspladsen har stor indflydelse på omfanget af stress – og stigningen i stressramte har stor indflydelse på arbejdspladsen i form af tabt arbejdstid. I hvor stort omfang er arbejdsmiljøet på vores arbejdspladser resultat af det store antal stressramte? Hvad er det, der udløser stress’en – og hvad er effekten på den enkelte? Hvordan ser arbejdsgivere på faktorer, der udløser stress - og hvad kan vi gøre for at forebygge?

Talere
P
ernille Steen Pedersen, Assistant Professor, Department of Business Humanities and Law, Copenhagen Business School (CBS)
Christine Ipsen, Associate Professor, Department of Technology, Management and Economics Organisation Science and Technology, DTU
Christina Sode Haslund, Politisk chef for arbejdsmiljø og sundhed, Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
Maria Klingsholm, Forbundssekretær, FOA


13.45-14.05


Pause i udstillingsområdet

Udstillere
Arbejdsglæde Akademiet
GAIS
Nordjysk Center for Supervision


14.05-14.40


Det intergenerationelle arbejdsklima – trivsel på tværs af alder
I takt med at den forventede levealder fortsætter med at stige, vedbliver stadigt flere med at være aktive på arbejdsmarkedet i længere tid. Det betyder, at arbejdsstyrken i endnu højere grad kommer til at bestå af individer fra forskellige aldersgrupper, som bedst muligt skal kunne arbejde sammen, dele viden og bidrage til innovation på arbejdspladsen. Efterhånden som arbejdsstyrken bliver mere aldersforskellig, bliver forståelsen af ​​konsekvenserne af aldersbaserede stereotyper væsentlig. Aldersbaserede stereotyper påvirker ofte, hvordan medarbejdere fra forskellige aldersgrupper opfatter og interagerer med hinanden og kan dermed stå i vejen for et effektivt samarbejde og relationer på tværs af aldersgrupper.

Ny forskning peger på fordelene ved et øget fokus på det såkaldte intergenerationelle arbejdsklima som et organisatorisk værktøj til at skabe mere inkluderende og aldersdiverse arbejdspladser til gavn for ikke blot ældre medarbejdere, men medarbejdere i alle aldersgrupper.

Talere
Anette Tybjerg-Jeppesen,
Cand.psych., Aut. og Ph.d.-studerende, Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Center for Sund Aldring, Københavns Universitet


14.40-15.25


Pas på dig selv som leder, hvis du skal bedrive god ledelse
Else Kathrine Relsters perspektiv på stress er, at man må starte med betingelserne. Hun har selv været både mellemleder og topleder og har de sidste 28 år været ledelsescoach i eget firma. Hendes perspektiv er, at der altid er 2 sider af stress: Hvordan man har det, og hvordan man tar’ det. Else Kathrine Relsters indfaldsvinkel er systemisk, og hun kommer med sit bud på årsagerne til stress og også med et bud på effektiv stressforebyggelse.
Christian Aachmann startede som meget ung iværksætter i det nu internationalt kendte tøjbrand Shaping New Tomorrow, og udviklingen af hans erhvervskarriere har været intens. Hør Christian Aachmann fortælle om, hvordan han sørger for at passe på sig selv.

Talere
Psykolog Else Kathrine Relster, Nye Veje
Christian Aachmann, Co-Founder af Shaping New Tomorrow og Chief Brand Officer 


15.25-15.30


Afrunding på dagen

Messe- & udstillingsafdeling: +45 9935 5555