Tidligere praktikant bliver ny pressechef
16/08 2022

Tidligere praktikant bliver ny pressechef

I foråret 2012 kom Anna Højen for første gang til AKKC som praktikant i presseafdelingen, hvor hun i forbindelse med sin kandidat fra Aalborg Universitet var et halvt år i praktik.

Efter kandidaten som cand.mag. i kommunikation kom hun tilbage til huset i en stilling som barselsvikar i kultur- og sekretariatsafdelingen under tidligere AKKC-direktør, Ernst Trillingsgaard.

Derefter tiltrådte Anna Højen i en nyoprettet stilling som SoMe & Communications Manager i Presse & Online afdelingen, som hun har bestredet siden da.

Området er præget af konstant udvikling og kræver opmærksomhed i døgnets 24 timer, som også vil være en del af arbejdsfeltet som pressechef.

Udover de oplagte SoMe- og kommunikationskompetencer, som Anna Højen har, har hun gennem sit barselsvikariat i kulturafdelingen, og som kommunikativ fagmedarbejder for Messe & Udstillinger, en enorm indsigt i husets mangesidede kommunikationsopgaver.

– Den åbenhed og ligefremme tilgang, der har tegnet AKKC´s kommunikations- og pressehåndtering igennem en årrække, under Susanne Kabel som pressechef, er for mig fundamental for det gode samarbejde mellem AKKC og den nordjyske og danske presse. Jeg ønsker på alle mulige måder at fortsætte den linje og det gode samarbejde. Derfor er det helt naturligt, at Anna Højen med sine erfaringer, sin mesterlære og efteruddannelse skal være arvtager for Susanne Kabel. Dertil kommer Anna Højens meget strategiske og holistiske tilgang og indsigt i alt, hvad vi gør i AKKC, til at betyde, at hun bliver en meget væsentlig aktør i vores strategiske ledergruppe, forklarer Nicolaj Holm, CEO i AKKC.

Susanne Kabel glæder sig over, at AKKC har valgt Anna Højen som ny pressechef.

– Af hele hjertet er jeg så glad for, at Anna sagde ja tak til tilbuddet om at blive pressechef. Allerede som praktikant var jeg helt klar over, at Anna er gjort af et helt særligt stof, og det er jeg kun blevet bekræftet i gennem mit samarbejde med hende i lige omkring 10 år. Derfor ved jeg, at hun med sine stærke kompetencer, kreativitet, evne til at arbejde for pressen og styrken til at eksekvere, er den helt rigtige til jobbet, siger Susanne Kabel.

Ny rolle til Kabel
Susanne Kabel, der i 15 år har virket som pressechef, tiltrådte da afdelingen kun bestod af hende. Visionen blev hurtigt fastlagt til, at AKKC skulle styrkes, så man ved egen kommunikation kunne komme i kontakt med Nordjylland.

Samtidig blev der sat fokus på intern kommunikation og indført et samtidighedsprincip, så alle medarbejdere var orienteret mindst samtidig med pressen. At hun nu tiltræder som bæredygtighedsjournalist betyder, at hun har varetaget fire forskellige stillinger i AKKC, dels som projektleder for Aalborg Operafestival, marketingschef og pressechef.

– Susanne Kabels rolle og betydning for AKKC er langt større, end jeg kan beskrive med ord. Det vises meget tydeligt i, at hun har haft flere væsentlige og meget strategiske roller i huset. At Susanne er nået dertil i sit arbejdsliv, hvor hun gerne vil prøve noget andet, afspejler hendes store interesse for hele tiden at afprøve nye, spændende områder, hvilket er en gave for et hus som AKKC. Ikke mindst, fordi at det nye område faktisk bliver hos os, siger Nicolaj Holm.

Som bæredygtighedsjournalist skal Susanne sætte fuldt fokus på AKKC’s kommunikation omkring bæredygtighed samtidig med, at hun overtager kommunikationsansvaret for NBE (Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark), som AKKC pr. 15. august har overtaget driftsansvaret for.

Dermed bliver Susannes nye chef Anna – og rollerne er totalt byttet rundt, hvor praktikanten bliver chef, og chefen bliver medarbejder. Officielt sker skiftet pr. 1. september, men processen er i realiteten allerede sat i gang. Der indbydes til reception for medier, samarbejdspartnere og kollegaer 1. september.