Rekordmange besøgte Aalborg Kongres & Kultur Center i 2017
20/12 2017

Rekordmange besøgte Aalborg Kongres & Kultur Center i 2017

Årets flotte resultat skal ses i lyset af 2016, hvor kun 462.071 personer besøgte 1.643 arrangementer. I 2017 har Aalborg Kongres & Kultur Center haft 87.157 flere besøgende og 179 flere arrangementer.

Traditionelt er ulige år bedst, fordi vi hvert andet år afholder den internationale DanFish-messe, men selvom DanFish i år slog rekord med 14.135 besøgende, er det tydeligt, at messen ikke alene er forklaringen på en fremgang på 87.157. Den mere fyldestgørende forklaring er, at 2017 har givet fremgang på hele linjen – og at vores dygtige medarbejderne har løbet ekstra stærkt i år,” forklarer en tilfreds Nicolaj Holm.

Det hidtil største år målt på antal arrangementer var 2014 – men den rekord bliver slået af 2017. Årets besøgstal er imidlertid kun det næstbedste. I 2013 havde huset hele 564.112, og 2017-resultatet når derfor kun en andenplads på all-time-listen.

Et meget flot kongres-år
AKKC har pæn fremgang på kulturområdet og messeområdet, men den mest signifikante fremgang ligger faktisk på kongresområdet. 155.219 har deltaget i 1.503 kongresser og store konferencer og møder i 2017.

Vi har flere besøgende til kulturarrangementer. Vi har flere besøgende til messer. Den mest signifikante fremgang ligger på hele mødeområdet. Forklaringen hertil er, at 2017 har været et generelt godt kongres-år i hele Danmark, hvilket også afspejles på antallet af hotelovernatninger i Aalborg,” siger Nicolaj Holm.

2019 bliver et rekordår
Nicolaj Holm forventer en lille tilbagegang i 2018, fordi AKKC kun afholder DanFish hvert andet år, og fordi mange af de store organisationer kun har kongres hvert andet eller hvert tredje år. 2018 er således ikke et typisk kongres-år i Danmark. Til gengæld har han meget store forventninger til 2019, hvor man forventer at AKKC’s nye profil som Danmarks bæredygtige eventsted for alvor slår sig fast.

Vi har lavet mange store kongresaftaler i efteråret, der omhandler 2019. Hertil kommer DanFish og en række andre store aktiviteter, som vi allerede nu har kendskab til, siger Nicolaj Holm, der samtidig ikke ligger skjul på, at han har en plan til at skabe yderligere besøgsvækst i AKKC.

Størstedelen af vores besøgende kommer til arrangementer i Aalborghallen og Europahallen, men vi skal være langt bedre til at udnytte alle husets faciliteter. Vi har mødelokaler, festlokaler og faciliteter i alle størrelser, som skal sættes meget mere i spil. Det er en del af den nye strategi, som vi netop har vedtaget, forklarer han.