FN's verdensmål

I 2016 trådte FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling i kraft. Målenes formål er at sætte kursen mod en mere bæredygtig verden, hvor social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er i fokus. Målene gælder for alle lande de næste 15 år og er en ambitiøs og nødvendig udviklingsdagsorden.

I nedenstående link kan du læse mere om, hvilke verdensmål AKKC bidrager til, samt hvordan vi bidrager.

Læs mere om AKKCs arbejde med FN's verdensmål

Administration (kl. 9-15.30): +45 9935 5555