Certificeret efter ISO 20121

I efteråret 2017 blev AKKC certificeret efter den internationale standard ISO 20121 for bæredygtige events – som det første og eneste eventsted i Danmark. 

Det betyder, at vi nu har forpligtet os til at systematisere vores tilgang til bæredygtighed og sikre en konstant forbedring af vores bæredygtighedsperformance.

Vi forpligter os samtidig til, at der foretages årlige gennemgange af vores system af en objektiv tredjepart, som skal sikre, at vi fortsat lever op til ISO 20121 standardens krav for ledelsessystemer til bæredygtige events.

Overordnede målsætninger i forbindelse med arbejdet med ISO 20121 standarden:

  • At præge samfundet til en mere bæredygtig adfærd
  • At skabe mere bæredygtige arbejdsgange
  • At gøre vores fysiske rammer mere bæredygtige

 

 


Bæredygtighedspolitik

AKKC vil gå forrest inden for eventbranchen i arbejdet med bæredygtighed inden for rammerne mennesker, miljø og økonomi, og inden for de lovgivningsmæssige rammer vi arbejder i.

Vi vil afsætte økonomiske ressourcer til at sikre de nødvendige kompetencer hertil.

  • Vi vil have fokus på de menneskelige ressourcer, muligheder og behov i det løbende arbejde med bæredygtighed. Det er vigtigt, at vi rummer de forskellige behov, ønsker og muligheder, da det er en forudsætning for at vi i fællesskab kan arbejde henimod en mere bæredygtig adfærd.
  • Vi vil have fokus på de miljømæssige ressourcer og tænke langsigtet ift. de ressourcer, som der ikke er uanede mængder af. Vi vil bruge vedvarende energikilder, have fokus på at forlænge livscyklussen på materialer, og bestræbe at genanvende det som kan genanvendes.
  • Vi tror på, at et fokus på netop de menneskelige og miljømæssige ressourcer vil resultere i en sund økonomi til fordel for kunder, samarbejdspartnere og leverandører.
  • Vi ønsker at være tydelige og åbne i vores kommunikation omkring arbejdet med bæredygtighed.

I AKKC opsætter vi målsætninger for arbejdet med bæredygtighed. I takt med at vi når de enkelte mål, vil vi løbende sætte nye samt videreudvikle vores bæredygtighedspolitik.

Bæredygtighed i praksis (pdf-format)
Bæredygtighedspolitik (pdf-format)

Administration (kl. 9-15.30): +45 9935 5555