menu

Mad med Mest vinder AKKC-udbud

tirsdag 15. juni 2021 Efter at have gennemført et EU-udbud med forhandling med to bydende kan vi nu meddele, at vi på baggrund deraf har kåret Mad med Mest som vinder og agter at indgå forpagtningsaftale med denne efter udløbet af stand-still perioden den 26. juni 2021, fortæller Nicolaj Holm, adm. direktør i AKKC.

Til orientering: Ingen af parterne udtaler sig vedr. afgørelsen af udbuddet før efter den 26. juni 2021.

Billetkontor: +45 9935 5566