Køb billet
Gå til næste afsnit

NET ZERO

pathways

In english below 

Mødestedet for grønne forretningsmuligheder

Mandag d. 30. september inviterer AKKC og Green Hub Denmark for tredje gang til konferencen NET ZERO pathways, og dermed sætter vi igen fokus på mulighederne for at accelerere den grønne omstilling i virksomheder og organisationer.

Årets konference modereres af journalist Karin Cruz Forsstrøm, og i år sætter vi fokus på nogle af de projekter, hvor man lige nu tester og demonstrerer nye og innovative løsninger indenfor f.eks. Power-to-X, CCUS og pyrolyse-teknologi.

Med NET ZERO pathways er det ambitionen at skabe et forum, hvor folk kan blive inspireret og klædt på til handling, hvor man kan diskutere, møde ligesindede og gå derfra med samarbejdsmuligheder på tværs af erhverv med udgangspunkt i den grønne omstilling. Hele dagen vil det derfor være muligt at besøge konferencens udstillingsdel og komme i dialog med udstillerne og høre mere om hvordan de har tilpasset deres forretning og organisation efter den grønne omstilling, og hvordan de tilbyder hjælp til andre om at gøre det samme.

Kom og vær med til at sætte fokus på hvordan vi sammen kan være fælles om forandring og finde vejen til de grønne løsninger.

The Meeting Place for Green Business Opportunities

On Monday, September 30th, AKKC and Green Hub Denmark invite you to the third annual NET ZERO pathways conference, where we will once again highlight opportunities to accelerate the green transition in businesses and organizations.

This year’s conference will be moderated by journalist Karin Cruz Forsstrøm, with a focus on current projects that are testing and demonstrating new and innovative solutions in areas such as Power-to-X, CCUS, and pyrolysis technology.

The ambition of NET ZERO pathways is to create a forum for inspiration and action, where attendees can discuss, meet like-minded individuals, and leave with collaboration opportunities across industries, all centered on the green transition. Throughout the day, the conference exhibition area will be open, offering the chance to engage with the exhibitors and learn more about how they have adapted their businesses and organizations to the green transition, and how they can assist others in doing the same.

Join us to focus on how we can collectively drive change and find pathways to green solutions.

  • Man 30/9 2024

    kl. 08.00

In english below 

Mødestedet for grønne forretningsmuligheder

Mandag d. 30. september inviterer AKKC og Green Hub Denmark for tredje gang til konferencen NET ZERO pathways, og dermed sætter vi igen fokus på mulighederne for at accelerere den grønne omstilling i virksomheder og organisationer.

Årets konference modereres af journalist Karin Cruz Forsstrøm, og i år sætter vi fokus på nogle af de projekter, hvor man lige nu tester og demonstrerer nye og innovative løsninger indenfor f.eks. Power-to-X, CCUS og pyrolyse-teknologi.

Med NET ZERO pathways er det ambitionen at skabe et forum, hvor folk kan blive inspireret og klædt på til handling, hvor man kan diskutere, møde ligesindede og gå derfra med samarbejdsmuligheder på tværs af erhverv med udgangspunkt i den grønne omstilling. Hele dagen vil det derfor være muligt at besøge konferencens udstillingsdel og komme i dialog med udstillerne og høre mere om hvordan de har tilpasset deres forretning og organisation efter den grønne omstilling, og hvordan de tilbyder hjælp til andre om at gøre det samme.

Kom og vær med til at sætte fokus på hvordan vi sammen kan være fælles om forandring og finde vejen til de grønne løsninger.

The Meeting Place for Green Business Opportunities

On Monday, September 30th, AKKC and Green Hub Denmark invite you to the third annual NET ZERO pathways conference, where we will once again highlight opportunities to accelerate the green transition in businesses and organizations.

This year’s conference will be moderated by journalist Karin Cruz Forsstrøm, with a focus on current projects that are testing and demonstrating new and innovative solutions in areas such as Power-to-X, CCUS, and pyrolysis technology.

The ambition of NET ZERO pathways is to create a forum for inspiration and action, where attendees can discuss, meet like-minded individuals, and leave with collaboration opportunities across industries, all centered on the green transition. Throughout the day, the conference exhibition area will be open, offering the chance to engage with the exhibitors and learn more about how they have adapted their businesses and organizations to the green transition, and how they can assist others in doing the same.

Join us to focus on how we can collectively drive change and find pathways to green solutions.

Program

08.00-09.00
Ankomst/Arrival

Ankomst, registrering, morgenmad og besøg på standene.

Arrival, registration, breakfast and visit exhibitors.

09.00-10.30
Åbning/Opening

Velkomst v. moderator Karin Cruz Forstrøm.
Åbningstale v. Lene Espersen, bestyrelsesformand, Green Hub Denmark.
Fonden for Retfærdig Omstilling.
Oplæg: CCUS, pyrolyse og landbrugssektor.
Alex Manstrup Brøndum, Administrations- og økonomichef hos Vrejlev Møllegård og Vrejlev Biogas.
Bertel Maigaard, BioCirc.
Steen Hintze, Greenport Scandinavia.

Welcome by moderator Karin Cruz Forsstrøm
Opening speech by Lene Espersen, Chairperson, Green Hub Denmark
Fonden for Retfærdig Omstilling
Presentation: CCUS, Power-to-X, and pyrolysis
Alex Manstrup Brøndum, Head of administration and finance at Vrejlev Møllegård and Vrejlev Biogas.
Bertel Maigaard, BioCirc.
Steen Hintze, Greenport Scandinavia.

10.30-11.00
Pause/Break

Pause med mulighed for at få en forfriskning, netværke og besøge standene.

Break with an opportunity to get a refreshment, network, and visit the exhibitors.

11.00-12.15
Oplæg/Presentation

Debat: Grøn infrastruktur
TBA

Testsites i CO2Vision
Benjamin Schmidt Thoftstrup, Grant Coordinator, Advent Technologies
Allan E. Olesen, Direktør, GrønGas

Debate: Green infrastructure
TBA

Test Sites in CO2Vision
Benjamin Schmidt Thoftstrup, Grant Coordinator, Advent Technologies
Allan E. Olesen, Director, GrønGas

12.15-13.15
Frokost/Lunch

Frokostpause og mulighed for at netværke og besøge standene.

Lunch break with an opportunity to network and visit the exhibitors.

13.15-14.30
Oplæg/Presentation

Fjord PtX
Mathias Tjell Brassøe, Aalborg Forsyning
Tobias Ehrhardt, Copenhagen Infrastructure Partners

14.30-15.00
Pause/Break

Pause med mulighed for at få en forfriskning, netværke og besøge standene.

Lunch break with an opportunity to network and visit the exhibitors.

15.00-16.00
Keynote

Keynote
Sebastian H. Mernild, Professor i klimaforandringer og glaciologi, leder af SDU Climate Cluster og forfatter
Opsamling

Keynote
Sebastian H. Mernild, Professor in Climate Change and Glaciology, Head of SDU Climate Cluster, and Author
Summation

16.00-??
Drinks & netværk/networking

Snup en drink og rund dagen af på en hyggelig måde.

Grab a drink and end the day in a cozy way.

 

Deltag som
udstiller

In english below 

Går din virksomhed forrest i arbejdet med bæredygtighed?
Har I holdninger, erfaringer og input, som I ønsker at bringe i spil overfor andre bæredygtighedsinteresserede?

Så deltag som udstiller på NET ZERO pathways!

Is Your Company Leading the Way in Sustainability?
Do you have opinions, experiences, and insights that you want to share with other sustainability enthusiasts?

Then participate as an exhibitor at NET ZERO pathways!

Læs mere