07/12 2023

Førende eksperter sætter fokus på trivsel til ny konfernece

I det nye år tager Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) teten og sætter fokus på trivsel på arbejdspladsen med den nye konference Work Life, der finder sted 24. januar 2024 og byder på indsigtsfulde oplæg fra førende eksperter og nøglepersoner fra erhvervslivet.

Trivsel er ikke blot et buzzword. Det er det fundamentale element i en sund og produktiv arbejdsplads.

Forskning har gentagne gange vist, at et positivt psykisk arbejdsmiljø ikke kun hæver medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde, men også reducerer sygefravær og styrker fastholdelsen af medarbejdere.

I en tid, hvor medarbejdertrivsel er afgørende for succes, tager AKKC nu initiativet til at forme fremtidens arbejdsliv med konferencen Work Life – Trivsel på arbejdspladsen 24. januar, hvor førende eksperter, herunder professorer, forskere og nøglepersoner fra erhvervslivet går på scenen og deler deres viden indenfor området.

– Vi ved fra vores forskning, at et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejderne har indflydelse på, hvordan de løser deres arbejdsopgaver, ikke blot betyder noget for medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde men også for sygefraværet og for mulighederne for at fastholde medarbejdere. Så der er mange gode grunde til at interessere sig for det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, fortæller Thomas Clausen, der er seniorforsker i psykisk arbejdsmiljø på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og som er taler til konferencen.

Med konferencen Work Life skaber AKKC en dynamisk platform for erfaringsdeling og løsningsorienteret dialog om trivsel på arbejdspladsen.

Tankevækkende program med inspiration og handling
Den erfarne ordstyrer, Nynne Bjerre Christensen, guider konferencedeltagerne gennem et tankevækkende program. Dagen byder på alt fra spørgsmål om, hvordan medarbejdertrivsel påvirker fremtidens arbejdsmarked til erfaringer og udfordringer ved en firedags arbejdsuge.

Netop til paneldebatten om en firedages arbejdsuge deltager internationale og danske eksperter, herunder Casper Aaen COO ved PanzerGlass. Debatten udfordrer konventionelle opfattelser samt mulighederne og udfordringerne ved en kortere arbejdsuge.

– Jeg ser frem til at tale om, hvordan vi globalt arbejder hen mod en firedages arbejdsuge, da vi ønsker at skabe gode resultater samt en bedre worklife balance for vores ledere og medarbejdere. Der er ingen trylledrik, og det er krævende for både ledere og medarbejdere at slukke for automatpiloten og få ændret indgroede vaner på arbejdspladsen, men dette er vejen til en optimal firedages arbejdsuge, fortæller Casper Aaen, COO ved PanzerGlass.

Casper Aaen påpeger samtidig, at en firedags arbejdsuge kun kan opnås gennem arbejde med kulturen, prioritering af arbejdsopgaver, løbende implementering af konkrete metoder og værktøjer, som øger effektiviteten og derigennem reducerer tiden til de prioriterede opgaver.

Derudover vil der til Work Life være fokus på stress, ledelse og et intergenerationelt arbejdsklima. I den forbindelse lægger lokale kræfter også vejen forbi scenen til konferencen.

Blandt andre vil Christian Aachmann, Co-Founder og Chief Brand Officer fra Shaping New Tomorrow tale om ledelse, og hvordan man som leder også skal huske at passe på sig selv.

Billetter til Work Life onsdag 24. januar 2024 kl. 08.30 i AKKC er i salg og kan købes herPrisen er 2250 kr. inkl. forplejning og ekskl. moms. Betaling foregår med kort – kontakt Else Herfort, Head of Sales & Expos i AKKC, hvis dette ikke er muligt for jeres virksomhed.

Work Life

Køb billet