Dialog om nyt udviklingsområde omkring AKKC går nu i gang
06/02 2020

Dialog om nyt udviklingsområde omkring AKKC går nu i gang

”AKKC er en vigtig institution i Aalborg Kommune, som har været med til at brande og drive den kulturelle udvikling i kommunen. For at kunne udvikle og styrke en så vigtig en institution for Aalborg og Nordjylland, og imødekomme fremtidens behov kigger vi nu på, hvordan vi kan udvikle hele området omkring AKKC”, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Midler afsat i 2020
Da politikkerne i Aalborg Kommune i efteråret holdt temamøde om budget 2020, var AKKC et af de emner, som politikkerne drøftede og afsatte midler til på budget 2020. Aalborg Kommune støtter AKKC med et årligt tilskud til kulturelle begivenheder.

For at kunne udvide AKKC og renovere de nuværende bygninger, så de er tidssvarende, vil det kræve en større investering, som Aalborg Kommune ikke har mulighed for at gå ind i. Derfor bliver der nu kigget på mulighederne for at lave en anden konstruktion, hvor midlerne findes via en eller flere private investorer. Og den proces sættes i gang nu.

For at gøre projektet interessant for en eller flere potentielle investorer, åbnes der op for, at der kan investeres i det omkringliggende areal og bygningsmassen på Europa Plads. Det bliver på den måde muligt at investere i udviklingen af hele området og et renoveret, udvidet og dermed stærkere AKKC.

Ærgerligt at sige nej
Nicolaj Holm, direktør i AKKC forklarer, at det er ærgerligt at skulle sige nej til aktiviteter, der kunne komme byen til gode.

”Vi har mere end ½ mio. besøgende til 1.800 årlige arrangementer. Men vi kunne have mange flere aktiviteter og opfylde vores rolle bedre, hvis vi havde mere plads. Og med 67 år på bagen trænger AKKC til at blive renoveret og udvidet, så vi kan skabe de mest attraktive forhold. Vi har i 2019 haft det bedste år nogensinde i AKKC’s 67-årige historie, og ordrebogen er fyldt et godt stykke ind i fremtiden”.

Dialog med potentielle investorer bliver gennemført den kommende tid og varetages af det professionelle rådgivningsfirma PwC, som man er velkommen til at kontakte, hvis man er interesseret i at være investor.

AKKC har siden 1992 fungeret som selvejende institution under Aalborg Kommune, mens Aalborghallen har eksisteret siden 1953.

(Denne pressemeddelelse er udsendt af Aalborg Kommune)