Dette års NET ZERO pathways i AKKC aflyses
09/04 2020

Dette års NET ZERO pathways i AKKC aflyses

Som følge af regeringens forbud mod afvikling af større arrangementer, der nu gælder til og med august, aflyser AKKC NET ZERO pathways 2020. Den kombinerede konference/messe med fokus på bæredygtighed var planlagt til at løbe af stablen torsdag 27. og fredag 28. august, men grundet den fortsatte corona-pandemi ser AKKC ingen anden mulighed end at aflyse dette års NET ZERO pathways.

NET ZERO pathways afvikles i 2021
Trods omstændighederne er AKKC dog fortrøstningsfulde og kan således allerede nu melde ud, at NET ZERO pathways som planlagt afvikles til august næste år, hvilket sker i samarbejde med en række toneangivende aktører på bæredygtighedsområdet.

Der arbejdes lige nu på at få en præcis dato på plads, ligesom bæredygtigheden ikke står stille i AKKC, hvor der fortsat arbejdes på nye tiltag for at sikre den bæredygtige udvikling i Aalborg.

Fagligt rum for videndeling og refleksion
NET ZERO pathways CLIMATE CONVENTION er et fælles rum for videndeling og faglig refleksion og henvender sig til både virksomheder, myndigheder, vidensmiljøet og slutbrugere/borgere, som brænder for bæredygtighed og ønsker at blive inspireret til at forbedre egne indsatser på området.

Her stilles skarpt på den danske klimaindsats og målet om 70% CO2-reduktion i 2030, ligesom der gennem debatter diskuteres aktuelle emner med henblik på at give blandt andet regeringen de bedste betingelser for at udarbejde og gennemføre en velovervejet og realistisk klimapolitik.