Bæredygtighed

AKKC er certificeret efter DNV’s
verdensmålscertificering og ISO 20121

Rul ned

Tal fra AKKC

55% affald til genanvendelse

Sammen med Restaurant AKKC by MEST sorterer vi affald i 21 fraktioner, og i 2023 lå vores genanvendelsesprocent på 55.

28% CO2-reduktion

Fra 2019 til 2023 har vi nedbragt vores samlede CO2-udledning med hele 28%.

Læs klimaregnskab
Vi scorer 85,5 i vores GAIS-målinger

I AKKC har vi to årlige medarbejdertillfredshedsundersøgelser og gennemsnittet af disse var i 2023 85,5, der er et godt stykke over landsgennemsnittet på 72.

100% LED-belysning i 2025

Vi arbejder løbende på at udskifte alt vores belysning til LED og primo 2024 har vi udskiftet ca. 50%.

Internationalt certificeret efter ISO 20121

I efteråret 2017 blev AKKC certificeret efter den internationale standard ISO 20121 for bæredygtige events – som det første eventsted i Danmark.

ISO 20121 udspringer af – og er videreudviklet fra – den tidligere britiske standard BS 8901 som er møntet på bæredygtighedsarbejde i eventbranchen. Certificeringen betyder, at vi har forpligtet os til at systematisere vores tilgang til bæredygtighed og sikre en konstant forbedring af vores bæredygtighedsperformance.

Vi forpligter os samtidig til, at der foretages årlige gennemgange af vores system af en uafhængig, objektiv tredjepart, som skal sikre, at vi fortsat lever op til ISO 20121 standardens krav for ledelsessystemer til bæredygtige events.

Vi valgte at blive certificeret af flere årsager. For det første ønskede vi at sikre, at bæredygtige hensyn blev tænkt ind som en naturlig del af vores daglige arbejdsdag.

Vi ønskede samtidig at det skulle være et værdiskabende arbejde, hvilket selvfølgelig kræver at man skal reflektere kritisk over eksisterende processer, samt de bæredygtige tiltag man igangsætter. Et system man helt naturligt får med gennem et certificeret ledelsessystem.

Vi ønsker også at sikre, at vores kunder og gæster, kan afvikle arrangementer hos os og besøge os med god samvittighed. Derudover ser vi det også som en helt essentiel del af at kunne eksistere som virksomhed, fordi det netop i dag er så væsentligt at man tager ansvar og tager del i det bæredygtige arbejde.

At blive certificeret efter ISO 20121 har for alvor sparket AKKC’s ansvarlige profil i gang, og vi arbejder fortsat benhårdt videre med målet om at gøre en forskel for Aalborg, Danmark og Norden.

Læs mere om vores bæredygtighedspolitik her

Certificeret arbejde med FN’s verdensmål

Som et led i at blive endnu skarpere på bæredygtigheden i AKKC, har huset valgt at bygge videre på det eksisterende certificerede arbejde med bæredygtighed gennem DNV’s verdensmålscertificering.

En beslutning som har medført at AKKC fra august 2020 kan kalde sig det første verdensmålscertificerede eventsted i Danmark.

Certificeringen indebærer en udvælgelse af konkrete verdensmål og delmål, som AKKC vil bidrage til. Her har AKKC valgt at arbejde målrettet med:

  • Sundhed og trivsel (Verdensmål 3)
  • Bæredygtig energi (Verdensmål 7)
  • Ansvarligt forbrug og produktion (Verdensmål 12)
  • Klimaindsats (Verdensmål 13)
  • Partnerskaber for handling (Verdensmål 17)

Læs mere om AKKC’s bæredygtighedsindsatser i 2023 her.

En hel bæredygtighedsafdeling

I AKKC arbejder vi så fokuseret med bæredygtighed, at vi har en hel bæredygtighedsafdeling med fem dedikerede medarbejdere og i 2023 vandt AKKC “Årets Bæredygtighedspris” ved Aalborg Awards for vores store arbejde indenfor området.

5 gode råd til et mere bæredygtig besøg

Vælg vegetarisk forplejning

Hvis du f.eks. vælger en vegetarisk hovedret sparer du miljøet for 80,3% CO2e i forhold til en tilsvarende ret med oksekød.

*CO2e-beregninger er udarbejdet i Green Producers Tool

Gå efter digitale markedsføringsløsninger

I AKKC har du masser af muligheder for at benytte digitale løsninger såsom fremfor bl.a. bannere. Et PVC banner på 3 m2 udleder 6,9 kg CO2e, hvor en skærm til markedsføring der er tændt i 10 timer udleder 0,6 kg CO2.

*CO2e-beregninger er udarbejdet i Green Producers Tool

Ta’ med offentlig transport

Reducer CO2-udledningen fra din transport ved at tage tog eller anden offentlig transport til AKKC. Aalborg station ligger kun 5 minutters gang fra AKKC. Ankommer du i bil, anbefaler vi at du fylder bilens pladser op.

Vælg det rigtige overnatningssted

Når du skal vælge overnatning i Aalborg, er der flere parametre du kan kigge efter, hvis du ønsker at tage ansvar. Vi anbefaler bl.a. at du vælger et overnatningssted med overenskomst, samt med et miljømærke. Du kan finde miljøcertificerede hoteller i Aalborg her: Hoteller | Enjoy Nordjylland

Benyt dig af vores affaldssortering

Vi arbejder på at reducere mængden af restaffald. Hjælp os ved at sortere korrekt og reducere mængden af medbragte materialer og merchandise til dit arrangementet.

AKKC Impact magasin

Vi har samlet små fortællinger om vores arbejde med bæredygtighed i onlinemagasinet Impact. Her kan du læse om nogle af de elementer, der indgår i arbejdet med at reducere klimabelastningen, kontinuerligt at udforme en menneskelig bæredygtig arbejdsplads med rum til mennesker med forskellig arbejdskapacitet samt eksempler på nogle af de mange samarbejdsrelationer og partnerskaber AKKC indgår i.

God læselyst!

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

I 2022 rykkede Danmarks største bæredygtige netværk, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) ind under AKKC’s vinger.

NBE er et stærkt og visionært netværk i Nordjylland med knap 150 virksomheder, kommuner, AAU og institutioner.

NBE har en ambition om at sætte Nordjylland i front i den grønne omstilling. Netværket styrker nordjyske virksomheders konkurrenceevne ved at forene det private erhvervsliv, vidensinstitutioner og det offentlige. Med partnerskaber på tværs løfter de opgaver på klima- og bæredygtighedsdagsordenen.

Alle typer virksomheder, der vil arbejde med den grønne omstilling, kan tilmelde sig netværket og få inspiration til, hvordan man med økonomiske, sociale og miljømæssige fordele kan arbejde med bæredygtighed.

Netværket bliver driftet af AKKC under bæredygtighedsafdelingen.

Læs mere om NBE

Kontakt os