menu

Nordens Bæredygtige Eventsted

Vi ser at verden er i forandring. Det er en faktuel kendsgerning, og trods det sker i en langsom udvikling, så skal vi løbe stærkere end nogensinde før, hvis vi ønsker at præge udviklingen i en positiv retning.

Vi er i den unikke situation, at gennem vores produkt; serviceydelser indenfor eventsplanlægning og udførelse, har vi en platform, der rører mange mennesker på ganske kort tid, og den skal vi benytte til at hjælpe den bæredygtige omstilling på vej.

Læs vores kernefortælling her

Hvad betyder det at være Nordens bæredygtige eventsted?

At bæredygtighed er et af vores udviklingspejlemærker som virksomhed
Samfundet er i hastig udvikling, og som virksomhed skal man hele tiden være omstillingsparat. I AKKC har vi taget nogle innovative skridt for at følge med denne udvikling. Vi har bl.a. oprettet en afdeling for bæredygtighed. Afdelingen er ansvarlig for at hjælpe den bæredygtige omstilling på vej, både internt i huset, men i den grad også eksternt i byen, i Danmark og internationalt. Afdelingen hedder Bæredygtighed & Værtskab og arbejder med bæredygtighed i den forstand, at AKKC skal byde kunder og besøgende velkommen til et bæredygtigt hus og selvfølgelig til en bæredygtig by.

Læs mere om det bæredygtige værtskab

At bæredygtighed er synligt og mærkbart for vores besøgende
Vi skal vælge de bæredygtige løsninger, når vi afvikler arrangementer. Det indebærer f.eks. at vi tilbyder alternative udsmykningsmuligheder til vores kunder, der skaber mindre spild, at vi mest muligt undgår engangsservice og tilbyder en forplejning der sætter et mindre aftryk på miljøet. Det betyder også at vi affaldssorterer og genbruger og herigennem skaber beskæftigelse for social økonomiske virksomheder.

Vi har selvfølgelig også fokus på en hel masse ting, som ikke er synligt for vores besøgende. F.eks. arbejder vi mod at blive CO2-neutral i 2030, uden kompensation. Det er en ambitiøs opgave, særligt når der er tale om et ældre hus, men en nødvendig retning vi skal hen imod. Vi har også fokus på at blive Danmarks bedste bæredygtige arbejdsplads, og sætte ind på medarbejdernes fysiske og mentale sundhed og være på forkant med hvordan fremtidens arbejdsplads ser ud og løbende klæde medarbejderne på til at håndtere fremtidens opgaver.

At vi bruger vores store platform til at inspirere, guide og presse på for en mere bæredygtig adfærd
For at bidrage til at de nationale målsætninger for at reducere CO2-aftrykket med 70 % inden 2030 har bedre muligheder for at realiseres, har vi skabt en begivenhed, der skal bringe folk sammen fra de mange samfundslag og interesser. Her får virksomheder, kommuner, borgere, NGO’er, forskere mulighed for at komme med inputs til regeringen med henblik på at sikre at de initiativer regeringen igangsætter er de rette for at nå målsætningen om de 70% CO2-reduktion.

Læs mere om NET ZERO pathways - CLIMATE CONVENTION

Herudover har vi også etableret et partnerskabskoncept med flere toneangivende virksomheder i Aalborg, der har et ønske om at fremme Aalborgs bæredygtighedsperformance. Sammen med partnerne vil AKKC skabe debat og bæredygtig udvikling og være det gode eksempel på hvordan partnerskaber på tværs kan have en positiv effekt på miljø, mennesker og økonomi.

I AKKC arbejder vi naturligvis med FN's verdensmål. I den kommende periode har vi fokus på følgende verdensmål:

   

Læs om AKKC's arbejde med FN's verdensmål

Billetkontor (Mandag-fredag 10-14): +45 9935 5566