Backstage
juni 2024

Læs artiklerne i deres fulde længde herunder!

Rul ned

Scenetårnet
af Lisbeth Vibestrup

CFO i AKKC | lhv@akkc.dk

Ville du gå til Malaga? Det har AKKC’s medarbejdere gjort på 14 dage i foråret – og faktisk gik de også hele vejen hjem igen! Selvfølgelig er det ikke tilfældet i bogstavelig forstand, men det blev i alt til 9.381.696 skridt, da vi deltog i den nationale Tæl Skridt kampagne med 40 medarbejdere og fem tilmeldte hold. De mange skridt svarer til, at vi samlet set gik til Malaga og retur, og det må bestemt siges at være en rigtig flot præstation.

Tæl Skridt kampagnen er kun ét blandt flere initiativer indenfor sundhed og trivsel, som vi har fokus på i AKKC’s HR-afdeling.

Vi laver løbende initiativer for, at vores medarbejdere får mulighed for at sætte fokus på deres fysiske og psykiske velbefindende. Når vi gør det, fokuserer vi også på, at vores medarbejdere har det godt og trives i deres job og hverdag.

At deltage i Tæl Skridt kampagnen var ikke et krav. Heldigvis valgte 40 medarbejdere frivilligt at være med fordelt på fem tilmeldte hold.

Og konkurrencen gav både blod på tanden og god gejst! Faktisk var vores deltagere så super seje, at de i gennemsnit gik 16.753 skridt om dagen. Det ville have ført til en 2. plads på nationalt plan, hvis vi havde tilmeldt os den del. Det havde vi ikke – vi var tilmeldt holdkonkurrencen – men vi er virkelig stolte af resultatet.

I AKKC er vi et stort hus med medarbejdere, der har mange forskellige arbejdsopgaver og -områder. Derfor var det også skønt at se, at de blandede hold var med til at skabe ekstra meget fællesskab på tværs af afdelingerne.

I HR-afdelingen har vi, udover Tæl Skridt kampagnen, også givet AKKC-medarbejderne mulighed for at få målt deres bodyage og konditionstal i foråret samt deltage i den ugentlige bootcamp, hvor medarbejderne træner sammen en time i arbejdstiden hver uge.

Ligesom Tæl Skridt kampagnen er de forskellige tiltag på frivillig basis og medarbejderne kan deltage i det omfang, de synes er passende.

At få målt sin bodyage og konditionstal kan måske for nogen være grænseoverskridende. Men det kan give stor bevidsthed og lyst til enten at forsætte en god livsstil – eller måske ændre på nogle vaner.

For mange gav forløbet en god bevidsthed om, hvor få ændringer der i mange tilfælde skulle til for at rykke på noget.

De første målinger blev lavet i starten af april, og selvom de enkelte målinger blev givet til deltagerne anonymt, fik vi en oversigt over det samlede resultat for AKKC.

Resultatet viste, at flere end halvdelen havde et konditionstal, der var enten middel eller over middel.

Bodyage-målingen har for mange været det mest interessante, og der var da også flere, der blev overrasket både i positiv og negativ retning.

Her viste tallene, at lidt over halvdelen havde enten en mindre eller ingen afvigelse fra deres faktiske alder – og ud af dem var der faktisk 7 personer, der kunne bryste sig af en meget lav bodyage.

Lige nu venter vi på resultaterne fra den sidste måling, og her bliver det naturligvis interessant at se, om der er noget, der har flyttet sig.

Noget af det, vi med sikkerhed kan sige er, at målingerne har været med til at give er viden og vished. Og det kan bestemt være med til at flytte noget.

Nogle af medarbejderne har givet følgende udsagn til de sygeplejersker, der foretog målingerne: ”Målingen har gjort mig mega motiveret”, ”Nu giver jeg den gas på bootcamp” og ”Hvor er jeg glad for, at min arbejdsplads har givet mig lov til at blive målt”.

Dét er udsagn, der giver motivation hos os i HR-afdelingen til at arbejde videre med endnu flere spændende tiltag indenfor sundhed og trivsel.

Rigtig god sommer!

Barnets 1. og 2. sygedag
findes ikke længere

Den ordning er nu i stedet byttet ud med ”barnets sygedage” i AKKC. Medarbejderne kan derfor holde fri indtil barnet er raskt – og alle vinder.

Langt de fleste børnefamilier kender presset. Børnene er syge – hvem kan tage fri, og hvordan får man skemaet til at gå op?

Pludselig bliver man splittet. Splittet mellem gerne at ville yde sit arbejde, men også gerne at ville være hjemme og tage sig af sit syge barn. Måske har man ovenikøbet ingen pasningsmuligheder.

Den stress-faktor forsøger vi nu at gøre noget ved i AKKC. Vi har fra 1. juni indført ”barnets sygedage”, hvor AKKC-medarbejderne kan holde fri med løn, indtil barnet er raskt.

I første omgang har vi besluttet at køre ordningen på forsøgsbasis i et år, og vi håber, den giver så stor værdi, at vi ender med at gøre den permanent.

Men hvorfor overhovedet indføre sådan en ordning?

– Når man sidder på sit arbejde og føler, at man i stedet burde have været hjemme hos sit syge barn, er man ikke særlig effektiv – og får måske ovenikøbet en følelse af stress. Omvendt har børnene heller ikke godt af at blive sendt afsted i institution eller skole, før de er raske. Det spreder også yderligere smitte i samfundet. Derfor giver det rigtig god mening for både den personlige balance i hverdagen og i et samfundsmæssigt perspektiv at indføre den nye ordning, forklarer Nicolaj Holm, direktør i AKKC.

Men det er ikke kun børnefamilierne, der er tænkt på. Også seniorerne har fået en ny ordning i AKKC, hvor det er muligt at arbejde fire dage, men alligevel få pensionsbidraget for den femte.

– Det er ikke sådan, at vi oplever, at vi nu har fundet den helt rigtige model for medarbejdernes trivsel. Det vil altid være under udvikling. Men vi glæder os til at se, hvordan de to ordninger fungerer i praksis, siger Nicolaj Holm.

Nu er vi i luften!

Med spænding i maven og høje forventninger blev AKKC’s nye hjemmeside launchet mandag 10. juni. Bag den nye hjemmeside står vores egen presse- og marketingafdeling, som har skabt en helt ny brugeroplevelse på siden.

For nogle år siden fik AKKC en ny, spændende grafisk profil, som har forgrenet sig til annoncering, tøj, indretning og meget mere. Der manglede bare én ting. Hjemmesiden.

Gennem mere end et år har vores presse- og marketingafdeling arbejdet med ”projekt ny hjemmeside”, for tanken var ikke bare, at den skulle følge den grafiske profil. Den skulle være langt mere brugervenlig.

Derfor er alt gentænkt på siden. Lige fra sideopbygning og design af siden til kalenderfunktioner, nye medarbejderbilleder, omformulering af stort set al tekst og en lang, lang række flere detaljer er udtænkt og skabt internt af de kreative AKKC’ere.

Til at hjælpe med at udvikle den tekniske del af siden, teamede vi op med det lokale Aalborg-bureau Lidt Lakrids, som sikkert og professionelt har hjulpet os godt i mål.

Kulminationen af det store arbejde med hjemmesiden har været, at den er blevet taget ufatteligt godt imod – både af brugerne på siden og medarbejderne i AKKC.

Velkommen på vores nye hjemmeside. Har du endnu ikke haft anledning til at udforske den, så kan du jo passende gøre det, når du er færdig med at læse Backstage.

Aalborgs samlingspunkt
for grøn omstilling

Det bliver nogle betydningsfulde dage i Aalborg, når de to konferencer NET ZERO pathways og European Conference on Sustainable Cities and Towns finder sted i AKKC i efteråret. Begge konferencer har nemlig den grønne omstilling i fokus.

For tredje gang åbner vi dørene til vores egenproducerede konference NET ZERO pathways, og dermed sætter vi igen fokus på mulighederne for at accelerere den grønne omstilling i virksomheder.

Mandag 30. september går moderator Karin Cruz Forsstrøm på scenen og styrer dagen, hvor blandt andre den verdensførende klimaforsker Sebastian Mernild præsenteres.

– Med NET ZERO pathways skaber vi et forum, hvor folk kan blive inspireret og klædt på til handling, hvor man kan diskutere, møde ligesindede og ikke mindst gå derfra med samarbejdsmuligheder på tværs af erhverv med udgangspunkt i den grønne omstilling. Det er noget af det, der skal til for, at vi kan ændre det, vi ”plejer” at gøre til noget nyt og mere bæredygtigt, forklarer Jan Kvistborg, Chief Sponsor & Sustainability Officer i AKKC.

NET ZERO-konferencen vil vise vejen for forretningspotentialet i den grønne omstilling, og omdrejningspunktet er regeringens målsætning om 70 procent CO2-reduktion i 2030.

Der er altså brug for handling nu, hvis det skal lykkes at komme i mål med CO2-reduktionen. Derfor er Green Hub Denmark også begejstrede for endnu en gang at være en del af NET ZERO pathways-samarbejdet.

– I år sætter vi fokus på en række nationale og regionale projekter, der er i fuld gang med at teste og demonstrere nye og innovative løsninger indenfor f.eks. Power-to-X, CCUS og pyrolyse-teknologi. Der bliver rig mulighed for at høre oplæg og samtidig se de grønne løsninger i praksis, når vi inviterer virksomhederne til at fremvise deres teknologier i udstillingsområdet, siger Michael Stie Laugesen, projektchef i Green Hub Denmark.

I år bliver NET ZERO pathways en optakt til den 10. internationale European Conference on Sustainable Cities and Towns, der finder sted i AKKC 1.-3. oktober, hvor 800 betydningsfulde konferencedeltagere fra hele Europa samles for at diskutere, dele ideer og styrke deres rolle i at guide Europa mod en sikker og bæredygtig fremtid.

Derfor foregår NET ZERO pathways denne gang udelukkende på engelsk.

AKKC rocker LinkedIn:
Når medarbejdere bliver ambassadører

AKKC har altid været hele Nordjyllands samlingspunkt for store oplevelser. Bag kulisserne er det dog vores dedikerede og kreative medarbejdere, der sørger for, at magien opstår. Men som i enhver stor produktion kan de, der arbejder bag scenen, nemt miste fornemmelsen for, hvor imponerende deres arbejde egentlig er.

Så hvordan sikrer man, at al den energi og passion bliver synlig for verden?

Svaret er blandt andet employee advocacy, og derfor har vi i AKKC opfordret medarbejderne til aktivt at bruge LinkedIn som en platform, hvor de kan dele deres unikke historier og vise verden, hvad der foregår bag kulisserne.

Gennem en række workshops har SoMe & Communications Manager, Anne Kirstine Roed, opmuntret AKKC’erne til at dele deres erfaringer og succeser på LinkedIn. Og det virker!

Det har resulteret i en virtuel hær af medarbejder-ambassadører, der går under navnet AKKC First Movers. De anvender LinkedIn som en professionel sendemast, hvor de kan fortælle om deres bedrifter ud til verden.

Når medarbejderne deler deres oplevelser og passion på LinkedIn, skaber det en ægte, troværdig stemme, der rækker langt ud over corporate buzzwords.

Undersøgelser viser, at folk er 16 gange mere tilbøjelige til at engagere sig i personlige opslag end i virksomheders officielle opslag. For AKKC betyder det, at når medarbejderne taler, så lytter folk – og det har skabt en ny dynamik, hvor hver enkel persons stemme kan forvandle sig til en bølge af positiv branding.

Desuden favoriserer algoritmerne på LinkedIn opslag fra de personlige profiler frem for opslag fra virksomhedssider. Det gør employee advocacy til en no-brainer. Når AKKC’erne deler deres historier, får de langt mere engagement – op til otte gange mere end virksomhedens egne indlæg.

Satsningen på employee advocacy har allerede skabt synlige resultater. Gennem autentiske opslag har medarbejderne ikke kun fremhævet deres eget arbejde, men også skabt øget opmærksomhed fra medierne og fået nye kunder til AKKC.

Et eksempel er opslagene om arbejds- og familieliv, der har resulteret i, at direktør Nicolaj Holm er blevet kontaktet af TV2 Nord, Det Nordjyske Mediehus og P4 Nordjylland.

Selvom vores initiativer inden for employee advocacy kun lige er begyndt, er potentialet enormt. Planerne inkluderer flere workshops og ugentlige inspirationssessioner for at holde medarbejdernes kreative gnist i live.

For det handler ikke kun om at få flere likes eller delinger. Det handler om at sætte spotlight på de rigtige mennesker – dem, der gør det hele muligt.

AKKC udgiver ny
bæredygtighedsrapport

Som led i vores seriøse arbejde med bæredygtighed har vi i begyndelsen af juni fremlagt en ny bæredygtighedsrapport, der giver et indblik i vores spændende ESG-nøgletal og forskellige indsatser.

I starten af juni blev vi i AKKC auditeret i begge vores certificeringer; DNV’s verdensmålscertificering og ISO 20121. Begge bestået med bravour.

Som en del af auditeringen havde vi udarbejdet en bæredygtighedsrapport for 2023, som indeholder en række indsatser og ESG-nøgletal omkring vores arbejde med bæredygtighed.

I rapporten kan man blandt andet blive klogere på vores arbejde med CO2e-reduktion, de forskellige certificeringer, medarbejdertrivsel, politikker og meget mere. Der fremgår også tal på eksempelvis forbrug, alders- og kønsdiversitet, sygefravær og affaldssortering.

Fremadrettet udgiver vi en ny bæredygtighedsrapport en gang årligt. Vi forventer en stigende efterspørgsel på ESG-nøgletal fra vores kunder og leverandører, da vi er en del af deres værdikæde og mange af dem allerede er underlagt kravene fra EU. Så selvom vi ikke selv er direkte underlagt kravene endnu, udarbejder vi den årlige rapport, der samtidig er med til at sætte nogle data på vores bæredygtighedspræstationer.

Dyk ned i vores bæredygtighedsrapport for 2023 her.

AKKC fyldt med
agenter og Bond-babes

Vores kreative kulturafdeling lancerede sidste år det populære julefrokost-koncept, Julemysteriet. I år har de arbejdet videre med konceptet og publikum kan indtage rollerne som Bond-babe og Agent 007, når de skal løse dette års mysterium i bedste James Bond-stil.

– Vi kan sige så meget, at vi aldrig har været til en julefrokost, hvor der er blevet tisset så meget i bukserne af grin – i bogstaveligste forstand. Både under underholdningen, men også dagen efter, når man kiggede tilbage på aftenen, der gik. Det var virkelig gennemført.

Sådan skrev MigogAalborg efter premieren på Julemysteriet sidste år. Det er vores kulturafdeling, der står bag julefrokostkonceptet, som derfor ikke kan opleves lignende andre steder.

Hvert år indbyder Julemysteriet til et nyt tema og et nyt mysterium, der skal løses. Sidste år stod den på 1920’erne, The Great Gatsby-stil og fjerboaer, og overraskende mange gæster havde valgt at tage det festlige tema til sig og kom flot udklædt.

Det gav en helt særlig stemning, og derfor håber vi, at årets tema giver mindst lige så god anledning til at lade aftenens festtøj afspejle temaet.

– I år bliver Julemysteriet i bedste James Bond-stil. Så der må siges at være rig mulighed for at klæde sig ud som den hotte Bond-babe eller smokingklædte Agent 007. Uanset om det er fine kjoler, et lækkert suit eller noget helt tredje, gæsterne finder frem i garderoben, så er vi sikre på, at det nok skal være med til at skabe en ekstra festlig stemning, siger Kristine Ringstrøm Kock, der er producer i AKKC og med til at skabe Julemysteriet.

Til Julemysteriet er der sørget for det hele – en lækker smagsoplevelse med en 3-retters menu fra Restaurant AKKC by MEST, topklasse underholdning og mulighed for at få en på opleveren.

Aftenen kredser om et mysterium, som publikum i samarbejde med sine med-agenter ved bordet skal opklare ved hjælp af ledetråde, der både bliver tilsendt, inden aftenen begynder og i løbet af aftenen.

– Vi havde premiere på konceptet sidste år, og vi er virkelig glade for den måde, det blev modtaget på. I år har vi arbejdet videre med konceptet i samarbejde med to eksterne kunstneriske producenter, der har stor erfaring med at skrive manuskripter og komik. Så jeg er ikke i tvivl om, at publikum igen kan se frem til en rigtig sjov og overraskende aften med Julemysteriet i helt nye klæder, fortæller Kristine Ringstrøm Kock.

Julemysteriet kan opleves i Europahallen fredag 29. og lørdag 30. november samt fredag 6. og lørdag 7. december 2024.

Er du nysgerrig på
bæredygtighed i Nordjylland?

Hvis du som virksomhedsleder gerne vil sætte mere spotlight på bæredygtighed og imødekomme de krav, der kommer fra både lovgivningen og omverdenen, så har vi et godt tilbud til dig! Nordjylland har et af Danmarks stærkeste netværk for bæredygtige virksomheder, og det kan din virksomhed, kommune eller organisation blive en del af.

AKKC har siden sommeren 2022, som en del af vores bæredygtighedsafdeling, driftet det store nordjyske netværk, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE), hvor 120 virksomheder, kommuner, organisationer og regionen har fundet sammen om én ting – bæredygtighed som en naturlig del af det strategiske forretningsgrundlag.

Men hvad er det egentlig, de mange interesser baserer sig på i netværket, og hvordan fungerer det? Det kan du læse meget mere om i et nyt onlinemagasin om netværket NBE med masser af inspirerende artikler om, hvordan det fungerer ude i virksomhederne, og hvad netværket bruges til.

Kig med i onlinemagasinet her!

Want
more?

Vil du se de tidligere udgaver af Backstage?

Ja tak!