Whistleblower-
politik

Rul ned

AKKC er en ansvarlig virksomhed med en åben virksomhedskultur, hvor alle frit kan ytre sig.

Alle medarbejdere kan altid henvende sig til nærmeste leder eller HR-afdelingen, hvis der opleves uregelmæssigheder eller ulovligheder.

Vi har i samarbejde med Advokatfirmaet Vingaardshus A/S etableret en whistleblowerordning.

Du kan bruge whistleblowerordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Aalborg Kongres & Kultur Center.

Du kan blandt andet indberette om:

  • Overtrædelser af visse dele af EU-retten, fx
  • Hvidvask
  • Transportsikkerhed
  • Miljø
  • Alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, fx
  • Bestikkelse
  • Chikane (fx på grund af etnicitet, seksualitet m.m.)
  • Sexchikane

Ovenstående liste er kun eksempler. Indberetningerne skal være baseret på enten viden eller en begrundet mistanke. Alle henvendelser besvares og behandles.

Du vælger selv, om du ønsker at oplyse dine kontakteinformationer eller ønsker at være anonym.