Bæredygtigheds-
politik

Rul ned

Mennesker, miljø og økonomi

AKKC vil gå forrest inden for eventbranchen i arbejdet med bæredygtighed inden for rammerne mennesker, miljø og økonomi og inden for de lovgivningsmæssige rammer vi arbejder i.

I AKKC’s bæredygtighedsarbejde har vi fokus på:

1) De menneskelige ressourcer, muligheder og behov i det løbende arbejde med bæredygtighed.

Det er vigtigt, at vi rummer de forskellige behov, ønsker og muligheder, da det er en forudsætning for at vi i fællesskab kan arbejde henimod en mere bæredygtig adfærd.

2) De miljømæssige ressourcer og tænke langsigtet ift. de ressourcer, som der ikke er uanede mængder af.

Vi vil bruge vedvarende energikilder, have fokus på at forlænge livscyklussen på materialer, og bestræbe at genanvende det som kan genanvendes.

3) At netop de menneskelige og miljømæssige ressourcer vil resultere i en sund økonomi til fordel for kunder, samarbejdspartnere og leverandører.

AKKC vil igennem vores bæredygtighedsarbejde bidrage til FN’s verdensmål. Vi forpligter os derfor til at udvælge verdensmål og delmål og implementere disse i vores bæredygtighedsarbejde, samt løbende evaluere på vores bidrag til målene.

AKKC vil bruge husets platform og netværk til at udbrede det bæredygtige budskab og fremme den bæredygtige adfærd hos andre.

Dette skal sikres gennem en tydelig og åben kommunikation omkring arbejdet med bæredygtighed og i tæt samarbejde med andre i erkendelsen af, at vi og samfundet er fælles om forandring.

I AKKC opsætter vi målsætninger for arbejdet med bæredygtighed. I takt med at vi når de enkelte mål, vil vi løbende sætte nye samt videreudvikle vores bæredygtighedspolitik.

For at sikre bæredygtighedsarbejdet i og uden for organisationen vil AKKC afsætte de nødvendige økonomiske ressourcer hertil.

Bæredygtigt
certificeret

AKKC er certificeret efter ISO 20121, den internationale standard for bæredygtige events, og DNV GL’s verdensmålscertificering

Læs mere